Konsalting u IBR-u

NDT TEAM d.o.o. pruža konsultantske usluge nivoa 3 za metode:

Vizuelno ispitivanje – VT

Ispitivanje penetrantima – PT

Ispitivanje magnetskim česticama – MT

Ultrazvučno ispitivanje – UT

Radiografsko ispitivanje –RT  

Ispitivanje nepropustnosti  – LT