Konsalting u IBR-u

NDT TEAM d.o.o. pruža konsultantske usluge nivoa 3 za metode:

Vizuelno ispitivanje - VT

Ispitivanje penetrantima - PT

Ispitivanje magnetskim česticama - MT

Ultrazvučno ispitivanje - UT

Radiografsko ispitivanje -RT  

Ispitivanje nepropustnosti  - LT