FAQ – Najčešća pitanjaŠta je ispitivanje bez razaranja - IBR ?
(eng. NDT - Non destructive testing)

Ispitivanje bez razaranja prestavlja skup metoda utemeljen na principima fizike sa svrhom utvrđivanja svojstava materijala ili komponenata sastava, te otkrivanja različitih vrsta grešaka (defekata), a da se pritom ne utiče na funkcionalnost materijala koji se ispituje, i ispitivani material ili komponenta ostaje neoštećena.
Osnovna svrha ispitivanja bez razaranja je utvrđivanje kvaliteta i usklađenosti osnovnog materijala i zavarenih spojeva sa zahtevima tehničkih specifikacija i standarda.. Najčešće se ispituje oprema pod pritiskom, cevovodi, noseće konstrukcije, poluproizvodi i industrijski proizvodi. IBR igra ključnu ulogu svakodnevnom životu i neophodno je da se osigura bezbednost i pouzdanost. Tipični primeri gde se izvršavaju ispitivanja mogu se naći svuda oko nas, avioni, cevovodi, vozovi, elektrane, rafinerije, građevinski objekti itd.
Ispitivanje bez razaranja se može primeniti na svaku fazu izgradnje neke konstrukcije. Materijali i zavareni spojevi mogu da se ispituju korišćenjem više metoda, i u zavisnosti od rezultata ispitivanja mogu biti prihvatljiva, neprihvatljiva ili popravljena.

Materijali, proizvodi i oprema koji nisu ispitivani, zbog neotkrivenih defekata mogu prouzrokovati skupe popravke ili njihovu zamenu pre projektovanog roka trajanja, a mogu biti i uzrok neuspeha i gubitak prihoda zbog neplaniranog prekida proizvodnje.
IBR je vrlo korisna tehnika ispitivanja za osiguranje kvaliteta i pouzdanosti proizvoda. To zahteva razumevanje i primenu različitih metoda koje su na raspolaganju, kao i poznavanje relevantnih standarda za obavljanje ispitivanja.

IBR se obično koristi iz sledećih razloga:

• Prevencija nezgoda i smanjenje troškova
• Da poboljša pouzdanost proizvoda
• Da pruža potrebne informacije i instrukcije za popravku
• Da odredi nivoe prihvatljivosti u skladu sa zahtevima

Da bi se dobili relevatni rezultati ispitivanja potrebno je da koristimo sledeće raspoložive metode ispitivanja:

• Vizuelna metoda – VT
• Ispitivanje magnetskim česticama – MT
• Ispitivanje tečnim penetrantima – PT
• Ultrazvučno ispitivanje – UT
• Ispitivanje nepropusnosti – LT
• Ispitivanje vrtložnim strujama – ET
• Ultrazvučno merenje debljine – UTT
• Radiografsko ispitivanje - RT